گوهر معرفت - عرفان و اخلاق کاربردی

پایگاه نشر علوم و معارف الهی تحت إشراف حجة الاسلام حاج شیخ محمّد شاهرخ همدانی از شاگردان عارف کامل حضرت علّامه طهرانی اعلی الله مقامه

پایگاه نشر علوم و معارف الهی تحت إشراف حجة الاسلام حاج شیخ محمّد شاهرخ همدانی از شاگردان عارف کامل حضرت علّامه طهرانی اعلی الله مقامه


نفحات الاُنس (تعریفی زیبا و جامع از معروف و منکر)

عارف کامل حضرت علاّمه طهرانی رحمة الله علیه می فرمودند: معروف آن چیزى است که مردم آن را به خوبى مى ‌شناسند، و عرف آنرا از نظر تمدّن متداول اجتماعى می پذیرد و ضدّ آن مُنکر است. و آن چیزى است که عرف آنرا انکار می کند و در حیات اجتماعى قبول نمى ‌نماید. پس معروف حتماً باید چیزى باشد که مورد امضاء و تصدیق عقل قرار گیرد و شرع به آن دستور دهد أعمّ از سنّت ‌هاى پسندیده و فضائل اخلاقى و اخلاق حمیده. و چون اسلام شریعت خود را بر پایۀ فطرت واقعى و خلقت اصلىِ نوع انسان بنا نهاده است، معروف نزد وى (شرع) همان است که مردم آنرا بپذیرند، البتّه مردمى که بر مسیر فطرت حرکت کرده و از راه مستقیم و روش استوار آن خارج نشده ‌اند. (ترجمۀ رسالۀ بدیعه، ص ۸۷)

ارسال نظر و طرح سوال

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.